Search
LVASLVAS
template error: unable to read resource: "/system/components/zurnals/menu/tmpl/fe-menu-submenu-horizontal.tmpl"
Purchase of Publications
The following publications of the Archives can be purchased at the Latvian State Historical Archives:
 
Jēkabsons, Ēriks, Ščerbinskis, Valters (comp.) Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos
(The coup.events of 15 may 1934: sources and research). Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs; Latvijas Arhīvistu biedrība,
2012. 575 lpp.: il. (Vēstures avoti, 7. sēj.) 
ISBN 978-9984-9866-5-4
Price – 5,26 EUR 
 
(Treaties between Smolensk and Riga: 13th – First Half of the 14th Century: Documents of the Complex Moscowitica – Ruthenica about Relations between Smolensk and Riga). Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs; Latvijas Arhīvistu biedrība; Daugavpils Universitātes Latgales pētniecības institūts, 2009. 768 lpp., ill. (Žurnāla „Latvijas Arhīvi” pielikums, Sērija „Vēstures Avoti”, 6. sēj.)
ISBN 978-9984-39-894-5
Price 15,94 EUR
 
Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.) Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. (The Latvian Lawyers. 1919–1945. Biographical Encyclopaedia). Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 616 lpp. 
ISBN 978-9984-9866-2-3
Price – 24,99 EUR 
 
Kvaskova, V., Pētersone, P., Zelče, V. (sast.), Zelče, V. (zin. red.). Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste:
Divos sējumos. 2. sēj.: Vēstules Krišjānim Valdemāram. (Krišjānis Valdemārs. Business and Private Correspondence: In two volumes. Volume 2. Letters to Krišjānis Valdemārs). Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007. 1134 lpp.: il.
ISBN 978-9984-9866-1-6
Price – 26,15 EUR 
 
(Marginal or Fund 1376). Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2005. 254 lpp.
("Vēstures Avoti". 4. sēj.).
ISBN 9984-9866-0-8
Price – 7,17 EUR 
 
Jakovļeva, M., Kvaskova, V., Pētersone, P., Pijola, S., Zelče, V. (sast.), Zelče, V. (zin. red.). Krišjānis Valdemārs.
Lietišķā un privātā sarakste: Divos sējumos. 1. sēj.: Krišjāņa Valdemāra vēstules.
(Krišjānis Valdemārs. Business and Private Correspondence. Volume 1. Letters by Krišjānis Valdemārs).
Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1997. VI, 987 lpp.: il. 
ISBN 9184-1-6
Price – 4,78 EUR 
 
Journal Latvijas Arhīvi (The Archives of Latvia):

2014 3/4
2013 3/4
2013 1/2
2012 3/4
2012 1/2
2011 3/4
2011 1/2
2010/2
2010/1
2009/4
2009/3
2008/2; 3; 4
2007/4
2007/3
2007/; 2 
2006/2; 3; 4
2006/1
2005/4
2005/3
2005/2
2005/1
2004/1; 3; 4
2003/3
2002/1
2001/1; 2; 3; 4
2000/1; 3; 4
1999/4
4,35 EUR
5,18 EUR
5,25 EUR
4,00 EUR
3,83 EUR
4,68 EUR
4,62 EUR
6,30 EUR
5,52 EUR
4,27 EUR
4,25 EUR
3,67 EUR
3,17 EUR
3,02 EUR
3,00 EUR
2,43 EUR
2,12 EUR
2,03 EUR
1,89 EUR
2,67 EUR
1,04 EUR
1,04 EUR
1,04 EUR
1,04 EUR
1,04 EUR
1,04 EUR
1,04 EUR
Home Home Profero Ltd