Kā Latvija gatavojās karam: ekonomikas militarizācija 1939.–1940. gadā

Autori Jānis Šiliņš
Tematikas / Rubrikas Vēsture
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2023.1
Lappuse 87. lpp.