Izbēgt no ieslodzījuma: Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai pakļauto ieslodzījuma vietu pieredze, 1919.–1920. g ads

Autori Aiga Bērziņa-Kite
Tematikas / Rubrikas Vēsture
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2023.1
Lappuse 5. lpp.