Drukāt

Latvijas Republikas Satversmes izstrādāšanas process un tā atspoguļojums Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos

Autori Jānis Šiliņš
Tematikas / Rubrikas Vēsture
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2022.2
Lappuse 77. lpp.