Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātnisko lasījumu rakstu krājumi

Autori Mārtiņš Mintaurs
Tematikas / Rubrikas Recenzijas
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2018.3
Lappuse 198. lpp.
Fails lejupielādēt, 114 kB