Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kinohroniku kolekcijas: Krievijas ķeizara Nikolaja II viesošanās Rīgā

Autori Artūrs Žvinklis
Tematikas / Rubrikas Vizuālais arhīvs
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2000.1
Lappuse 147. lpp.
Fails lejupielādēt, 67 kB