Režisoram Aleksandram Leimanim – 105

Autori Lilija Bērziņa
Tematikas / Rubrikas Vizuālais arhīvs
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2018.3
Lappuse 168. lpp.
Fails lejupielādēt, 341 kB