Ansim Epneram – 80

Autori Lilija Bērziņa
Tematikas / Rubrikas Vizuālais arhīvs
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2017.3
Lappuse 174. lpp.