Kinorežisoram Jānim Streičam – 80

Autori Lilija Bērziņa
Tematikas / Rubrikas Vizuālais arhīvs
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2016.3
Lappuse 149. lpp.