Informācija par valsts arhīvu sistēmas svinīgo pasākumu "Valsts arhīvu veikums 15 gados, īstenojot likumu "Par arhīviem" un arhīvu misija jaunajā laikmetā"

Autori Inta Bušmane
Tematikas / Rubrikas Arhīvu dzīve
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2006.4
Lappuse 167. lpp.
Fails lejupielādēt, 527 kB