Latvijas Nacionālā arhīva restauratoru darbi izstādē “No pagātnes uz nākotni. Restauratora darbnīca”

Autori Līga Paušus, Inga Šteingolde
Tematikas / Rubrikas Arhīvu dzīve
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2019.1
Lappuse 195. lpp.
Fails lejupielādēt, 10937 kB