Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātnisko lasījumu pirmā piecgade

Autori Ineta Didrihsone-Tomaševska
Tematikas / Rubrikas Arhīvu dzīve
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2018.3
Lappuse 180. lpp.
Fails lejupielādēt, 572 kB