Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kinolektorijs „Nepārejošā Latvija. Salas laika upē”

Autori Valda Barone, Lilija Bērziņa
Tematikas / Rubrikas Arhīvu dzīve
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2015.3
Lappuse 209. lpp.
Fails lejupielādēt, 729 kB