Cienījamie lasītāji

Autori Valdis Štāls
Tematikas / Rubrikas Ģenerāldirektora sleja
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2005.2
Lappuse 7. lpp.
Fails lejupielādēt, 66 kB