Cienījamie žurnāla lasītāji!

Autori Valda Pētersone, Nikolajs Rižovs
Tematikas / Rubrikas Ģenerāldirektora sleja
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2000.1
Lappuse 7. lpp.
Fails lejupielādēt, 61 kB