Drukāt

Venta Kocere, Dagnija Ivbule (Sast.). Etnogrāfs un kultūrvēsturnieks Saulvedis Cimmermanis. Bibliogrāfija. Rīga: Zinātne, 2014. 224. lpp.: il.

Autori  
Tematikas / Rubrikas Jaunākā literatūra
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2014.3
Lappuse 243. lpp.
Fails lejupielādēt, 459 kB