Drukāt

Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos, Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 448 lpp.: il.

Autori  
Tematikas / Rubrikas Jaunākā literatūra
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2014.3
Lappuse 241. lpp.
Fails lejupielādēt, 459 kB