Avoti par Kurzemes guberņas iedzīvotāju konversijām Latvijas, Lietuvas un Krievijas arhīvu fondos

Autori Kristīne Vaceka-Ante
Tematikas / Rubrikas Arhīvi, Latvijas arhīvi, Fondu, kolekciju un dokumentu raksturojums
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2012.1
Lappuse 7. lpp.
Fails lejupielādēt, 2004 kB