Butulis, Ilgvars. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.-1940. gadā. Ievada aut. Visvaldis Lācis. Rīga: Jumava, 2011. 264 lpp.: il.

Autori  
Tematikas / Rubrikas Jaunākā literatūra
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2011.1
Lappuse 230. lpp.
Fails lejupielādēt, 1182 kB