Latvijas Nacionālais arhīvs. Darbības uzdevumi, prioritātes un attīstības vīzija

Autori Māra Sprūdža
Tematikas / Rubrikas Arhīvi, Valsts arhīvu sistēmas un Latvijas Nacionālā arhīva pārskati
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2011.1
Lappuse 7. lpp.
Fails lejupielādēt, 273 kB