Drukāt

Ērglis, Dzintars (sast.). Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 25. sēj.: Okupācijas režīmi Baltijas valstīs. 1940-1991. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990): izpētes rezultāti un problēmas" materiāli, 2008. gada 30.-31. oktobris

Autori  
Tematikas / Rubrikas Jaunākā literatūra
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2009.4
Lappuse 171. lpp.
Fails lejupielādēt, 772 kB