Vācbaltiešu arhīvu pārņemšana valsts glabāšanā (1935. gada rudens)

Autori Kārlis Zvirgzdiņš
Tematikas / Rubrikas Arhīvi, Latvijas arhīvi, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Fondu, kolekciju un dokumentu raksturojums
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2009.3
Lappuse 52. lpp.
Fails lejupielādēt, 298 kB