Hronika 2017. gada jūnijs–decembris

Autori  
Tematikas / Rubrikas Hronika
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2017.3
Lappuse 227. lpp.