2016. gada jūlijs–decembris

Autori  
Tematikas / Rubrikas Hronika
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2016.3
Lappuse 217. lpp.