Latvijas valsts arhīvu sistēma, tuvojoties gadu tūkstošu mijai

Autori Valdis Štāls
Tematikas / Rubrikas Arhīvi, Latvijas arhīvi, Valsts arhīvu sistēmas un Latvijas Nacionālā arhīva pārskati
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 1999.3
Lappuse 9. lpp.
Fails lejupielādēt, 119 kB