HRONIKA 2022. gada jūlijs–decembris

Autori  
Tematikas / Rubrikas Hronika
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2023.1
Lappuse 180. lpp.