Padomju okupācijas laika un atjaunotās Latvijas R epublikas reģionālā prese Latvijas Nacionālā arhīva zonālo valsts arhīvu fondos

Autori Autoru kolektīvs
Tematikas / Rubrikas Arhīvu dzīve
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2023.1
Lappuse 136. lpp.