Vācbaltiešu studentu korporāciju pielāgošanās Latvijas Universitātes noteikumiem parlamentārisma periodā, 1919.–1934. gads

Autori Rūdolfs Rubenis
Tematikas / Rubrikas Vēsture
Izdevums "Latvijas Arhīvi" 2023.1
Lappuse 56. lpp.