Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Latvijas Arhīvi, 1998
LATVIJAS ARHĪVI, 1998, NR.1
SATURS

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
Mārīte Lipčanska,
Voldemārs Bariss
Arhīvu vadības un servisa problēmas
3
Džeimss Roads Arhīva dokumentu un lietvedības loma nacionālajās
informācijas sistēmās
8
 
PĒTĪJUMI
Līvija Blūmfelde Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs (1773-1998)
28
Aleksejs Apīnis Indriķis Pēšs. - pārejas laikmeta cilvēks, teologs, domātājs
31
Anita Gailiša Amatniecības organizāciju karogi Rīgas
vēstures un kuģniecības muzejā
37
Evija Vaivode Latvijas Nacionālo skolotāju savienības darbības
galvenie virzieni (1923-1940)
45
Ainārs Bambals Apsardzības ministrijas pirmie soļi latviešu nacionālā karaspēka veidošanā
50
Valters Ščerbinskis Lībiešu jautājums Latvijas attiecībās ar Somiju un Igauniju (1920-1940)
60
Indulis Kažociņš Latvieši vācu karaspēka izpalīgos
65
 
VĒSTURES AVOTI
Rīgas pilsētas pārvaldes darbība 2. pasaules kara laikā
(J. Riekstiņa publikācija)
71
 
ĀRZEMJU ARHĪVOS
Dr. Vanda Kristina Romane,
Dr. Macejs Ščurovskis
Polijas Militārās arhīvu komisijas sasniegumi,
pieredze un iegūtie secinājumi bijušās
Padomju Savienības arhīvos
90
Iveta Šķiņķe Brēmenes Valsts arhīvs un materiāli par Brēmenes un Rīgas vēsturiskajām saiknēm
95
 
ATMIŅAS
Fricis Teodors Ieviņš Autobiogrāfija un atmiņas
105
 
 
LATVIJAS ARHĪVI, 1998, NR.2
SATURS

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
Latvijas Arhīvistu biedrības pirmā darbības gada atskaites
kopsapulce 1998. gada 14. maijā. Pārskata ziņojums
3
P. Rasta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība
9
M. Brence Kopsavilkums par LVA sistemātisko katalogu
16
 
PĒTĪJUMI
G. Apals Jaunlatviešu iespaids uz latviešu nācijas tapšanas
procesu 19. gadsimta 60. gados
23
J. Mednis Galēji kreiso politisko partiju darbība Latvijas Republikas
parlamentārajā periodā
31
M. Strautiņa Rīgas namīpašumu nacionalizācija 1940.-1954. gadā
36
 
VĒSTURES AVOTI
 
A. Dzenis

Pirmā Rīgas pilsētas hronika

39
Fēlikss Cielēns - politiķis un rakstnieks
(M. Kauperes publikācija)
43
Rīgas prefektūras iecirkņu konstatētie likumpārkāpumu statistiskie rādītāji 20.-30. gados
(V. Šķerbinska publikācija)
49

Nodokļu nasta - latviešu zemnieku izputināšanas līdzeklis
(J. Riekstiņa publikācija)

52
Latvijas Komunistiskās partijas "sevišķās mapes" dokumenti par latviešu "buržuāzisko nacionālistu" darbību (1944-1963)
(V. Šaldas publikācija)
70
 
FOTOATVĒRUMS
V. Želče LVVA izdevums "Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un
privātā sarakste"
80
 
ATMIŅAS
Latvieši Venecuēlā (E. Pelkaua publikācija)
85
Mičigānas latvieši (G. Švītiņa publikācija)
91
Fricis Teodors Ieviņš Autobiogrāfija un atmiņas
97
 
JAUNIEGUVUMI
D. Āzens Trimda "ienāk" arhīvā
103
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007