Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Latvijas Arhīvi, 1997
LATVIJAS ARHĪVI, 1997, NR.1
SATURS


 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
M. Āboltiņa Arhīvu pieejamības jautājumu apspriešana Strasbūrā
3
P. Pētersone Vidzemes kartes. 17. gadsimts
4
V. Ščerbinskis Aizsargi Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu gaismā
7
I. Kaņepāja Pirmā "mūžīgā filma"
8
M. Āboltiņa Cēsu zonālais valsts arhīvs
9
I. Feldmane Dokumentu "lietošanas vērtība" un "galīgais derīgums" jeb kādu dokumentāro mantojumu mēs atstāsim nākamajām paaudzēm
13
 
PĒTĪJUMI
Ē. Jēkabsons

Rīgas pilsēta un Daugavgrīvas cietoksnis poļu - zviedru kara laikā (1600. - 1621.)

19
A. Āboltiņš Vēstures pieminekļu aizsardzība Latvijā (1918. - 1945.)
26
I. Butulis Aizsargu jautājums Latvijas Saeimā (1922. - 1934.)
33
A. Beika Ieskats Rīgas tautas bibliotēku vēsturē
41
I. Šķiņķe,
P. Šķiņķis
Reģionālās politikas atspoguļojums administratīvi teritoriālā
iedalījuma maiņās 1940. - 1956. gadā
46
Fotoatvērums - Rīgai - 800
58
G. Rauzāns Latvijas Tautas Padome
60
 
VĒSTURES AVOTI
Z. Indrikovs Ieskats Iekšlietu tautas komisariāta darbībā 1940. gadā
63
Arhīva lieta "Lursens - S" (turpinājums)
65
Tvaikoņa "Majakovskij" bojāeja 1950. gada 13. augustā
(J. Riekstiņa publikācija)
71
LKP un LTF (E. Pelkausa publikācija)
81
 
TOPOT KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA VĒSTUĻU IZDEVUMAM
V. Kvaskova,
V. Zelče
"Maskaviešu" sarakste. Anša Bandreviča vēstules
Ādamam Butulam
101
 
ZINĀŠANAI
1996. gadā žurnālā "Latvijas Arhīvi" publicētie raksti un dokumenti
111
Sveicam mūsu jubilārus
112
 
 
LATVIJAS ARHĪVI, 1997, NR.2
SATURS

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
V. Pētersone,
M. Āboltiņa
Nodibināta Latvijas arhīvistu biedrība
3
Baltijas valstu arhīvistu ikgadējā tikšanās Tallinā
(V. Domarka publikācija)
6
Apriņķa arhīvu zaudējumi 2. pasaules kara laikā
(J. Riekstiņa publikācija)
9
 
PĒTĪJUMI
T. Bartele Latviešu pilsonisko organizāciju Maskavā liktenis pēc Oktobra apvērsuma…
16
I. Mednis Sociālistisko partiju darbība 1. Latvijas Republikas
parlamentārajā periodā (1920.-1934.)
25
H. Jaunzems Pamatakmens
34
A. Bambals Orderis man paziņots
36
 
VĒSTURES AVOTI
Jēkaba Bīnes dienasgrāmata
(M. Branče publikācija)
42
Ģederta Eliasa personības atklāsme vēstulēs
(M. Kauperes publikācija)
58
Fotoatvērums - Rīga un rīdzinieki
66
Būtiska liecība par 1919. un 1940. gada notikumiem
(Ē. Jēkabsona publikācija)
68
I. Šķiņķe,
P. Šķiņķis
Pārskats par Latvijas administratīvi teritoriālo iedalījumu 1941. gada jūnijā un 1949. gada martā
73
Arhīva lieta "Lursens - S" (nobeigums)
97
 
TOPOT KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA VĒSTUĻU IZDEVUMAM
Maskaviešu sarakste
(M. Jakovļevas, V. Kvaskovas, V. Zelčes publikācija)
109
 
LATVIJAS ARHĪVU FONDU APSKATS
Boguslavs Dibass Daugavpils pils tiesas grāmatas
Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā
117
 
INFORMĀCIJA
 
I. Rudzīte Restauratoru sadarbība
119
M. Sprūdža 17. - 18. gadsimta ādas iesējumu konservācija
119
M. Jēkabsons Zīmogu restaurācija
122
 
ATMIŅAS
J. Muhks Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas
123
 
 
LATVIJAS ARHĪVI, 1997, NR.3
SATURS

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
Iveta Stīpniece Starptautiskie arhīvu kursi Parīzē
3
Teo Tomasens Maza valsts arhīva izglītības pasaulē
Dānijas pieredze
10
Katarine Gavrele Elektronisko dokumentu radītās konceptuālās problēmas
15
 
PĒTĪJUMI
Anita Purviņa Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja miniatūru kolekcija.
Katalogs
29
Gints Apals Jaunlatviešu kustības organizatoriskā attīstība
19. gs. 50. un 60. gados
37
Valters Ščerbinskis Gruzijas Demokrātiskā Republika un tās
neatkarības zaudēšana (1918.-1921.)
48
Kari Aleniuss Latvija Somijas 1866.-1991. gada mācību grāmatās
53
Anda Ozoliņa Latviešu gaidu kustības apbalvojumi
58
Edvarda Šmite Negaidīts atradums
61
Nianses
64
 
VĒSTURES AVOTI
Zilizans Briedis raksta no Sibīrijas jeb Paula Pētersona vēstules no izsūtījuma
65
Valūtas maiņa un noguldījumu ekspropriācija 1940.-1941. gadā (J. Riekstiņa publikācija)
72
 
TOPOT KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA VĒSTUĻU IZDEVUMAM
Krišjānis Valdemārs un Maskavas latvieši
(V. Zelčas publikācija)
88
 
LATVIJAS ARHĪVU FONDU APSKATS
Iveta Šķiņķe

Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas darbība 1941.-1944. gadā. Ieskats vēstures avotos

97
 
 
LATVIJAS ARHĪVI, 1997, NR.4
SATURS

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
Peters Mazikana Arhīva un lietvedības dokumenti lēmumu pieņemšanas procesā
3
Pēteris Klišs Jēkabpils apriņķa zemniecība represiju vilnī
24
 
PĒTĪJUMI
Vitālijs Šalda Latviešu studentu organizācijas Maskavā (1883-1918)
26
Pēteris Šķiņķis,
Iveta Šķiņķe
Reģionālās politikas atspoguļojums
Latvijas ekonomisko rajonu veidošana (50.-70. gadi)
39
 
FOTOATVĒRUMS
Vecā Jelgava pastkartēs
48
 
VĒSTURES AVOTI
"Mēs esam garīgi savienoti¼"
Mākslinieka Teodora Ūdera vēstule Karlīnei Leimanei)
(A. Mjurkas publikācija)
50
Austrumeiropas nākotne nacionālsociālistu skatījumā
(E. Pelkausa publikācija)
56
Profesora E. Stranda bibliotēka
(J. Riekstiņa publikācija)
65
 
ATMIŅAS
Fricis Ieviņš Autobiogrāfija un atmiņas
82
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007