Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Latvijas Arhīvi, 1996
LATVIJAS ARHĪVI, 1996, NR.1/2
SATURS


LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
M. Āboltiņa Starptautiskās arhīvu padomes apaļā galda konference Vašingtonā
3
T. Vilciņš PSRS (Latvijas PSR) Valsts drošības komitejas dokumenti Latvijas Valsts arhīvā kā vēstures avots
5
I. Feldmane Baltijas un Ziemeļvalstu arhīvu darbinieku seminārs
7
M. Lepenens Izlases kopuma izveidošanas metožu pielietošana dokumentu
izvērtēšanas un glabāšanas termiņu noteikšanā
13
M. Lakio Biznesa arhīvu glabāšana un to atlase iznīcināšanai
18
I. Feldmane Pirmie soļi komercbanku arhīvu dokumentu izvērtēšanā
22
R. Lukumite Alūksne arhīva dokumentos
24
PĒTĪJUMI
E. Pelkaus Sirds - zemnieka gods. Akadēmiskās mūža organizācijas
"Fraternitas Rusticana" 75. gadskārta
27
Ē. Jēkabsons Latvijas un Baltkrievijas Tautas Republikas attiecības
35
V. Ščerbinskis
Latvijas un Somijas attiecības
42
A. Stašāns Rīgas pilsētas muižas un agrārā reforma
47
A. Bambals Prezidentu meklējot. Jaunākās liecības Vidusāzijas arhīvos
par K. Ulmaņa kapavietu
54
 
VĒSTURES AVOTI
Andrievs Niedra tiesas priekšā (A. Sprūda publikācija)
63
Vācu frakcijas likumprojekti par vācu kultūras autonomiju Latvijā (nobeigums)
69
Latvijas Centrālā Padome (T. Vilciņa publikācija)
81
Arhīva lieta Lursens-S (Totalitārisma seku dokumentēšanas
centra publikācija)
89
 
TOPOT KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA VĒSTUĻU IZDEVUMAM
I. Pujāte Johans Kēlers un Latvija
103
Luīzes Valdemāres vēstules Ansim Bandrevičam
(S. Pijolas publikācija)
107
MEMUĀRI UN ATMIŅAS
E. Upmanis Latvieša dzīves stāsts
111
V. Šervinskis Manas dzīves stāsts. Fragmenti
114
V. Šervinskis Rīgas 1901. gada jubilejas izstāde
119
 
JAUNIEGUVUMI
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības vēsture Roberta Līduma
privātarhīvā (A. Mjurkas un A. Branča publikācija)
121
E. Pelkaus Bīskapa Jāzepa Rancāna arhīvmateriāli Latvijas Valsts arhīvā
122
 
RECENZIJAS
J. Stradiņš Dažas pārdomas un piebildes grāmatai "Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri"
123
I. Zvirgzdiņš Atgādinājums par Latvijas valsts tapšanu
125
 
LATVIJAS ARHĪVI, 1996, NR.3/4
SATURS

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
D. Bērze Vācijas Federālā arhīva (Bundesarchiv Deutschland)
prezidenta vizīte
3
D. Berdigāns Latvijas arhīvistu stažēšanās Budapeštā
4
 
LATVIJAS VALSTS ARHĪVAM - 35
D. Kļaviņa Tādi mēs bijām, tādi mēs esam
6
V. Guzanova Informācijas saglabāšanas un izmantošanas
nodrošināšana - arhīva darba pamatuzdevums
18
S. Gudakovska Mūsu veikums un problēmas
22
J. Zubkova Iestāžu dokumentu aprakstīšanas daļas darbinieku ikdiena
25
I. Deglava Mūsu uzdevums - izziņu sagatavošana
27
A. Freimanis Dokumentu saglabāšana
30
A. Bambals Dienesta dokumentu daļa laikmeta griežos
32
E. Pelkaus Glabājot tautas sāpi
37
I. Lase Sociālpolitisko dokumentu daļa
39
M. Brancis Kultūras dokumentu daļas vēsture
43
L. Dimante LVA un ārzemju arhīvu sadarbība
48
A. Kupče Dokumentu zinātniskās aprakstīšanas un ekspertīzes daļa
52
I. Feldmane Principle of provenance jeb dokumentu klasifikācijas pamatprincipi
54
M. Rasa Darba gaitu sākums arhīvā
60
 
PĒTĪJUMI
P. Pētersone Jakobs Bekers un zirgu pasta sākumi Vidzemē 17. gadsimtā
62
I. Šķiņķe Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība
un latviešu valodas attīstības jautājums 19. gadsimta 1. pusē
74
V. Šalda Latviešu bēgļu aprūpes organizāciju izveide Vidzemē
92
E. Jēkabsons Jāņa Aleksandra Liberta loma Latvijas vēsturē
un viņa liecība par 1919. gada 16. aprīļa Liepājas puču
103
J. Riekstiņš Izdziedētā brūce
Bāreņu un trūcīgo bērnu aprūpe Latvijas brīvvalsts pirmajos gados
111
 
VĒSTURES AVOTI
Taču gribas cerēt uz to labāko (A. Mjurkas publikācija)
120
Arhīva lieta "Lursens - S"
125
D. Lēbers "Bēra" lieta Latvijas PSR Valsts drošības komitejā (1961. - 1990.)
132
 
TOPOT KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA VĒSTUĻU IZDEVUMAM
V. Zelče Publicistika un politika:
Krišjānis Valdemārs un "Moskovskije Vedomosti" 1867. gadā
139
 
JAUNIEGUVUMI
E. Pelkaus Dokumenti no Laplatas un Orinoko krastiem
144
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007