Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Latvijas Arhīvi, 1995
LATVIJAS ARHĪVI, 1995, NR.1
SATURS


LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs (G. Straube)
3
I. Kaņepāja Saglabāt - vienkārši un sarežģīti
3
E. Pētersone Kur šobrīd mīt "kustīgās bildes"
5
L. Eriņa "¼ un mazs smaidošs foto"
8
I. Āķe Skaņu glabātava
9
10 jautājumi dažiem kino ļoti tuvu stāvošiem cilvēkiem
11
10 jautājumi kinorežisoram Arvīdam Krievam
12
Mēģinājums uzlabot arhīvistu sagatavošanu augstskolās (1949. g.)
(J. Riekstiņa publikācija)
14
 
PĒTĪJUMI
Ē. Jēkabsons Ģenerālis Staņislavs Bulak - Balahovičs un Latvija
16
I. Mednis Labējā spārna politiskās partijas Latvijas Republikas
parlamentārajā periodā (1920. - 1934.)
21
V. Ščerbinskis Aizsargu aviācijas pulks (1931. - 1940.)
27
 
VĒSTURES AVOTI

Profesora J. R. Tilberga vēstules vecākiem un māsai (1901. - 1944.)
(M. Branča publikācija un komentāri)

36
Līvi Latvijas valstī (E. Pelkaua publikācija un komentāri)
54
Iz Latvijas Nacionālās operas dzīves (M. Žvīgules publikācija)
57
Latviešu vāciešu izceļošana (I. Feldmaņa publikācija un komentāri)
61
Partizāna dienasgrāmata (T. Vilciņa publikācija un komentārs)
81
 
ĀRZEMJU ARHĪVU FONDU APSKATS
E. S. Danielsone

Hūvera institūta Amerikas Palīdzības
pārvaldes dokumenti par Baltiju

90
 
INFORMĀCIJA
A. Latuņina Pieejamība Apvienoto Nāciju Organizācijas arhīviem
93
1994. gadā žurnālā "Latvijas Arhīvi" publicētie raksti un dokumenti
95
 
 
LATVIJAS ARHĪVI, 1995, NR.2
SATURS

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
A. Latuņina Latvijas Republikas (1990. - 1993.) iestāžu vēstures apraksts
3
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas arhīvi pirmajos pēckara gados
(J. Riekstiņa publikācija)
4
 
PĒTĪJUMI
M. Caune No Rīgas pils torņu vēstures
8
V. Šalda Krievijas varas iestāžu reakcija uz bēgļu kustības sākumu
Latvijā 1915. gadā
15
Dz. Žagars Dažas pretestības kustības īpatnības Latvijā
22
 
VĒSTURES AVOTI
Latvijas iedzīvotāju mobilizācija Sarkanā armija
(J. Riekstiņa publikācija)
24
Pulkvedis Roberts Osis raksta un runā (T. Vilciņa publikācija)
43
Sveša darba klaušās (J. Riekstiņa publikācija)
49
Smagie gadi Vorkutā (M. Rāvja - politiski represētā atmiņas)
55
Vācu karagūstekņi Latvijā (J. Riekstiņa publikācija)
62
Pārskats par Pieminekļu valdes darbību laikā no 1941. gada 1.VII
līdz 31.XII (J. Riekstiņa publikācija)
73
"Neaizej! Paliec vēl mazliet¼" (A. Mjurkas publikācija)
75
 
LATVIJAS VĒSTURES MATERIĀLI ĀRZEMJU ARHĪVOS
Ē. Jēkabsons Latvijas 1919. un 1920. gada vēstures materiāli Polijas arhīvos
79
L. Dimante Latvijas arhīvistu stažēšanās Zviedrijā
82
 
ĀRZEMJU ARHĪVOS

Ēriha Mīlkes (VDM) un Leonīda Šebaršina (VDK) sarunas
protokols - stenogramma (V. Zīsa redakcija)

83
 
JAUNIEGUVUMI
E. Pelkaus Bēgļu dzīves arhīvs atvests uz Latviju
96
 
 
LATVIJAS ARHĪVI, 1995, NR.3
SATURS

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
D. Kļaviņa Komunistiskās partijas dokumentu iekļaušana valsts arhīvu sistēmā
3
I. Lase Ieskats Latvijas Komunistiskās partijas arhīva tapšanas vēsturē
6
 
PĒTĪJUMI
K. Ducmane "Per aspera ad astra" (Caur ērkšķiem uz zvaigznēm")
8
I. Mednis Politiskās partijas Latvijas Republikā
17
Ē. Jēkabsons
Ģenerālis Jānis Balodis Polijas diplomātijas skatījumā
24
T. Feigmane Krievi Latvijā un Saeimas vēlēšanas (1920. - 1934.)
29
Latvijas Republikas 5. Saeima fotodokumentos
35
 
TOPOT KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA VĒSTUĻU IZDEVUMAM
P. Pētersone,
V. Zelča
Luīze Valdemāre. Skices portretam
42
P. Pētersone,
V. Zelča
Luīzes Valdemāres vēstules Marijai Naumanei (Medinskai)
48
 
VĒSTURES AVOTI
Dokumenti par Kurzemes bendes F. V. Štoha darbību
18. gadsimtā (M. Jakovļeva publikācija)
52
PSRS bruņoto spēku demobilizētie virsnieki Latvijā
(J. Riekstiņa publikācija)
54
 
LATVIJAS VĒSTURES MATERIĀLI ĀRZEMJU ARHĪVOS
J. Mežaks Liecības par latviešiem Kanādas arhīvos
78
 
INFORMĀCIJA
A. Tērauda Organizētā latviešu sabiedrība ASV
82
Ievērojams notikums Baltijas zinātnes dzīvē
84
M. Brancis Daži totalitārisma perioda latviešu kultūras aspekti.
J. Bīnes lekcijas par ornamentu
84
J. Bīne Ornaments
88
G. Švītiņš Eiropas pilsētu motīvi Ludolfa Liberta daiļradē
94
E. Pelkaus Vēlēšanu dokumenti arhīvā
96
Kā iegādāties žurnālu "Latvijas Arhīvi" Latvijā un ārzemēs
96
 
 
LATVIJAS ARHĪVI, 1995, NR.4
SATURS

 
LATVIJAS ARHĪVU VĒSTURE UN ŠODIENA
 
T. Mazure Latvijas arhīvu starptautiskā sadarbība
3
Baltijas valstu arhīvistu konference Viļņā
5
V. Guzanova,
M. Brancis
Dokumentu aprakstīšanas standarta izstrādes problēmas
6
 
PĒTĪJUMI
E. Vēveris Par Dobeles apriņķa Udzes pagasta "Pikšu mājām"
7
L. Grīnberga 19. gadsimta Baltijas guberņu pašpārvaldes amatu zīmes
Latvijas Vēstures muzeja fondos
16
A. Mjurka Dzīvot nākotnei
24
G. Švītiņš Upurēt sevi spēj tikai personība
28
Lūcijas Kuršinskas bērnības atmiņas
37
 
VĒSTURES AVOTI
Vācu frakcijas likumprojekti par vācu kultūras autonomiju
Latvijā (A. Kalnciemas publikācija)
39
M. Caune Rīgas pils fogda sastādītie kroņa ēku un to piederumu saraksti
(1728. - 1763.)
45
K. Siliņš Alunānu ciltsraksti (E. Pelkaua publikācija)
52
M. Eņģele Papildinājumi par Alunānu dzimtu
60
M. Matisa Ādolfa Alunāna bērni
62
Veltījums Arvīdam Ozoliņam (1908.22.XII - 1996.22.III)
63
I. Bužinska Rēbuss ar daudziem nezināmiem
64
Ceļojošais cirks Latvijā 1920. - 1930. gados
(A. Gūtmanes publikācija)
66
P. Pētersone Rīgai 800 
Guberņas pasta kantoris Rīgā, Kungu ielā Nr. 33
68
Rīgas radiofonam 70 (A. Žvinkļa publikācija)
76
 
TOPOT KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA VĒSTUĻU IZDEVUMAM
S. Kuka Ainažu jūrskola (1864. - 1891.)
78
 
INFORMĀCIJA
A. Bambals Izstāde "PSRS VDK arhīvu mantojums Baltijas valstīs"
83
S. Pijola Mazdēlu pateicība varoņiem
85
V. Zanders Latviskā vācieša atgriešanās
87
M. Žvīgule Operas albumam topot
91
G. Švītiņš A. un M. Ziverti fotografē L. Libertu
93
 
JAUNIEGUVUMI
K. Rudzīte Radošā domā - cilvēka dvēsele
94
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007