Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Latvijas Arhīvi, 1999
RAKSTI ŽURNĀLĀ "LATVIJAS ARHĪVI" 1999. GADĀ


Ģenerāldirektora sleja
lpp.
Štāls Valdis Cienījamie žurnāla lasītāji!
7., 8. lpp.
Arhīvi
Štāls Valdis Valsts arhīvu sistēmas un Valsts arhīvu
ģenerāldirekcijas darbs 1998. gadā

9.-33. lpp.
Vēsture
Svarāne Melita Rīdzinieku garīgo interešu atspoguļojums Rīgas
bāriņtiesas materiālos (18. gs. otrā puse-19. gs. pirmā puse)

34.-44. lpp.
Kvaskova Valda Alberta Salamonska cirks Rīgā
45.-73. lpp.
Zelče Vita Prostitūcija Rīgā 19. gadsimta 90. gados
74.-95. lpp.
Rozīte Maija Tūrisma attīstība Latvijā
96.-110. lpp.
Ščerbinskis Valters Ziemas karš un Latvija
111.-132. lpp.
Ieviņš Fricis Teodors Autobiogrāfija un atmiņas: 1953
133.-146. lpp.
Foto arhīvs

Rīga Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva
kolekcijās: 1919. gads (Artūra Žvinkļa publikācija)

147.-151. lpp.
Arhīvu dzīve
Kaņepāja Inta Kultūrpolitika un arhīvi
152.-155. lpp.
Mazure Tamāra Baltijas valstu arhīvistu tikšanās
155.-158. lpp.
Āboltiņa Maija Par mūsu arhīvu šodienu un nākotni sarunā ar Čārlzu Kečkemeti
158. 161. lpp.
Pētersone Valda "Vašingtonas arhīvs"
162., 163. lpp.
Pētersone Pārsla Izstāde "Daugavgrīva un Bolderāja arhīva materiālos 13.-20. gs."
163.-165. lpp.
Minde Gunta Latvijas arhīvisti Somijā
165.-168. lpp.
Slaidiņa Ingūna Krišjānim Valdemāram veltītā izstāde Tartu
168.-170. lpp.
Marksa Biruta, Veispale Iveta Latvijas Arhīvistu biedrībā
170.-172. lpp.
Personālijas
Bērze Digne Ceturtdaļgadsimts arhīvā: Tamāras Mazures dzīves un darba jubileja
173., 174. lpp.
Jaunākā literatūra

Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums
175. lpp.

Latvijas armijas augstākie virsnieki. 1918-1940
175., 176. lpp.

Latvijas jūrniecības vēsture: 1850-1950
176., 177. lpp.

Atskaņu hronika
177. lpp.
Niedra Andrievs Tautas nodevēja atmiņas
178. lpp.

Mīlestības tuvskati: Mirdzas Ķempes un Ērika Ādamsona sarakste
178., 179. lpp.

Latviešu leģions: Varoņi, nacisti vai upuri?
179. lpp.

Izpostītā zeme: PSRS militāristi Rīgā
180. lpp.
Riekstiņš Jānis Ekspropriācija (1940.-1959. gads)
180., 181. lpp.

Latvijas vēstures atlants
181. lpp.

Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē
182. lpp.
Pētersone Pārsla Vidzemes pasta vēsture 17.-19. gs.
182., 183. lpp.
Malahovska Lidija Latvijas transporta vēsture: 19. gs. otrā puse-20. gs. sākums
183. lpp.
Caune Andris Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem
184. lpp.
Stranga Aivars LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums
184., 185. lpp.
Ščerbinskis Valters Ienācēji no tālienes
185. lpp.

Muiža zem ozoliem: Ungurmuiža un fon Kampenhauzenu
dzimta Vidzemē

186. lpp.
Lejnieks Jānis Rīga, kuras nav
187. lpp.
Kārlis Miesnieks Zīmējumi
187., 188. lpp.
Freimanis Igors Laiks. Laikmets. Mode
188. lpp.

Latviešu literatūras vēsture trīs sējumos. 1. sēj.
188., 189. lpp.
Šuvajevs Igors Prelūdijas
189., 190. lpp.

Atmiņa un vēsture no antropoloģijas līdz psiholoģijai
190. lpp.
Hronika

1998. gads
191.-196. lpp.
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007