LatviskiEnglishПо-русски
Teksta izmērs Samazināt teksta izmēruPalielināt teksta izmēru
Ventspils ZVA
Talsu  Ventspils rajonu dokumenti
LVAS
template error: unable to read resource: "/system/components/zurnals/menu/tmpl/fe-menu-left.tmpl"
  Meklēt
Ventspils ZVA uzraudzībā esošo valsts, pašvaldību iestāžu, to struktūrvienību un kapitālsabiedrību (uzņēmumu) saraksts uz 2015.gada 1.jūliju

Nr.p.

k.

Juridiskās personas nosaukums

1.

2

 

 

 

Pašvaldības

1.

Ventspils  pilsētas  dome

2.

Dundagas  novada  dome

3.

Mērsraga  novada  dome

4.

Rojas  novada  dome

5

Talsu  novada  dome

6.

Balgales  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

7.

Ģibuļu  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

8.

Īves  pagasta  padome  Talsu  novadā

9.

Ķūļciema  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

10.

Laidzes  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

11.

Laucienes  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

12.

Lībagu  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

13.

Lubes  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

14.

Sabiles  pilsētas  un  Abavas  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

15.

Stendes  pilsētas  pārvalde  Talsu  novadā

16.

Strazdes  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

17.

Valdemārpils  pilsētas  un  Ārlavas  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

18.

Valdgales  pagasta  pārvalde   Talsu  novadā

19.

Vandzenes pagasta pārvalde Talsu novadā

20.

Virbu  pagasta  pārvalde  Talsu  novadā

21.

Ventspils  novada  pašvaldība

 

 

 

Plānošanas   iestādes

22.

Kurzemes  plānošanas  reģions

 

 

 

Finanšu  iestādes

23.

Ventspils  pilsētas  domes  Finanšu  nodaļa

 

 

 

Aizsardzības  iestādes

24.

Valsts  robežsardzes  Ventspils  pārvalde

 

 

 

Sabiedriskās  kārtības  un   iekšējās  drošības  iestādes

25.

Ventspils  pilsētas  pašvaldības  policija

 

 

 

Tieslietu   iestādes

26.

Talsu  rajona  tiesa

27.

Ventspils  tiesa

 

 

 

Bāriņtiesas

28.

Dundagas  novada  bāriņtiesa

29.

Mērsraga  novada  bāriņtiesa

30.

Rojas  novada  bāriņtiesa

31.

Talsu  novada  bāriņtiesa

32.

Ventspils  novada  bāriņtiesa

33.

Ventspils  pilsētas  bāriņtiesa

 

 

 

Dzimtsarakstu  nodaļas

34.

Dundagas  novada  dzimtsarakstu  nodaļa

35.

Mērsraga  novada  dzimtsarakstu  nodaļa

36.

Rojas  novada  dzimtsarakstu  nodaļa

37.

Talsu  novada  dzimtsarakstu  nodaļa

38.

Ventspils  novada  dzimtsarakstu  nodaļa

39.

Ventspils  pilsētas  dzimtsarakstu  nodaļa

 

 

 

Zemesgrāmatas   nodaļas

40.

Talsu  zemesgrāmatu  nodaļa

41.

Ventspils  zemesgrāmatu  nodaļa

 

 

 

Prokuratūras   iestādes

42.

Talsu  rajona  prokuratūra

43.

Ventspils  prokuratūra

 

 

 

Notāri

44.

Zvērināta  notāre  Inguna  Bakanauska,

45.

Zvērināta  notāre   Liene  Grāvīte

46.

Zvērināta notāre  Monika Laiviņa- Laiviniece

47.

Zvērināta  notāre  Gija  Zablovska

48.

Zvērināts  notārs  Indulis  Šermukšnis

 

 

 

Maksātnespējas administratori

49.

Maksātnespējas  administrators  Ēriks  Cars

50.

Maksātnespējas  administrators  Modris   Kalniņš

51.

Maksātnespējas  administrators  Gints   Laiviņš- Laivinieks

52.

Maksātnespējas  administrators  Alvis   Mitenbergs

 

 

 

Pavalstniecības,  pilsonības  un  nacionālo  lietu  iestādes

53.

Pilsonības  un  migrācijas  lietu  pārvaldes  Talsu  nodaļa

54.

Pilsonības  un  migrācijas  lietu  pārvaldes   Ventspils  nodaļa

 

 

 

Sociālās  apdrošināšanas,  darba  un  sociālās  palīdzības  iestādes

55.

Valsts  sociālās  apdrošināšanas  aģentūras  Ventspils  reģionālā  nodaļa

56.

Pansionāts  “Lauciene”  Talsu  novadā

57.

Dundagas novada  sociālais  dienests

58.

Mērsraga  novada  sociālais  dienests

59.

Rojas  novada  sociālais  dienests

60.

Talsu  novada  sociālais  dienests

61.

Ventspils  novada  sociālais  dienests

62.

Strazdes  bērnunams  Talsu  novadā

63.

Ventspils  novada   bērnu  nams  “Stikli”

64.

Ventspils  pilsētas  Sociālais  dienests

65.

Sociālās  aprūpes  nams  “Selga”

 

 

 

Zemkopības  iestādes

66.

Valsts  aģentūra   “Valsts  Stendes  graudaugu  selekcijas  institūts”

 

 

 

Mežsaimniecības  iestādes

67.

Ziemeļkurzemes  virsmežniecība

 

 

 

Vides   aizsardzības  iestādes

68.

Ventspils  reģionālā  vides  pārvalde

 

 

 

Enerģētikas  uzņēmumi

69.

Pašvaldības  sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību “Ventspils  siltums”

70.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “Vats”  Ventspilī

 

 

 

Ūdensapgādes  uzņēmumi

71.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “Kolkas  ūdens”  Dundagas  novadā

72.

Pašvaldības  aģentūra  “Mērsraga  ūdens”  Rojas  novadā

73.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “Talsu ūdens”

74.

Ventspils  pilsētas  pašvaldības   sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  "Ūdeka"

 

 

 

Celtniecības   un  arhitektūras  iestādes

75.

Dundagas  novada  būvvalde

76.

Rojas  novada būvvalde 

77.

Talsu  novada  būvvalde

 

 

 

Tirdzniecības   uzņēmumi

78.

Pašvaldības  sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  "Ventspils tirgus"

 

 

 

Transporta un ceļu saimniecības uzņēmumi

79.

Valsts  akciju  sabiedrības  “Latvijas   autoceļu  uzturētājs”  filiāle  “Kurzemes  ceļi “ Talsu  ceļu  rajons

80.

Ventspils  brīvostas  pārvalde

81.

Rojas  ostas  pārvalde 

82.

Mērsraga  ostas  pārvalde

83.

Pašvaldības  sabiedrība  ar  ierobežotu   atbildību  “Ventspils  reiss”

84.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “Ventspils  lidosta”

85.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “Venttests”

 

 

 

Sakaru iestādes

86.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību   ”Talsu  televīzija”

 

 

 

Inženiertehniskās  iestādes

87.

Ventspils  digitālais  centrs

 

 

 

Izglītības   iestādes

88.

Ventspils  Augstskola

89.

Ventspils  tehnikums

90.

Ventspils  mūzikas  vidusskola

91.

Talsu  novada  Izglītības  pārvalde

92.

Ventspils  pilsētas  Izglītības  pārvalde

93.

Dundagas  vidusskola  Dundagas  novadā

94.

Mērsraga  vidusskola  Rojas  novadā

95.

Piltenes  vidusskola  Ventspils  novadā

96.

Rojas  vidusskola  Rojas  novadā

97.

Sabiles  vidusskola  Talsu  novadā

98.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  "Talsu kristīgā skola "

99.

Talsu  novada  Pieaugušo  izglītības  centrs

100.

Talsu  novada   Bērnu  un jauniešu  centrs

101.

Ventspils  pilsētas  Skolēnu  jaunrades  nams

102.

Ventspils  novada  Skolēnu  nams

103.

Talsu  Valsts  ģimnāzija  Talsu  novadā

104.

Talsu  2.vidusskola  Talsu  novadā

105.

Ugāles  vidusskola  Ventspils  novadā

106.

Valdemārpils  vidusskola  Talsu  novadā

107.

Ventspils  1.ģimnāzija

108.

Ventspils  2.vidusskola

109.

Ventspils  3.vidusskola

110.

Ventspils  4.vidusskola

111.

Ventspils  5.vidusskola

112.

Ventspils  6.vidusskola

113.

Talsu  vakara  un  neklātienes  vidusskola  Talsu  novadā

114.

Ventspils  vakara  vidusskola

115.

Ances  pamatskola  Ventspils  novadā

116.

Jūrkalnes  pamatskola  Ventspils  novadā

117.

Kolkas  pamatskola  Dundagas  novadā

118.

Laucienes  pamatskola  Talsu  novadā

119.

Pastendes  pamatskola  Talsu  novadā

120.

Popes  pamatskola  Ventspils  novadā

121.

Puzes  pamatskola  Ventspils  novadā

122.

Pūņu  pamatskola  Talsu  novadā

123.

Stendes  pamatskola  Talsu  novadā

124.

Talsu  pamatskola  Talsu  novadā

125.

Tārgales  pamatskola  Ventspils  novadā

126.

Užavas  pamatskola  Ventspils  novadā

127.

Vandzenes  pamatskola  Talsu  novadā

128.

Ventspils  1.pamatskola

129

Ventspils  2.pamatskola

130.

Virbu  pamatskola  Talsu  novadā

131.

Zlēku  pamatskola  Ventspils  novadā

132.

Zūru  pamatskola  Ventspils  novadā

133.

Lībagu  sākumskola  Talsu  novadā

134.

Talsu  sākumskola  Talsu  novadā

135.

Ventspils  centra  sākumskola

136.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Vālodzīte"  Ventspils  novadā

137.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Kurzemīte"  Dundagas  novadā

138.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Ķipars"  Talsu  novadā

139.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Papardīte" Talsu  novadā

140.

Pirmsskolas  izglītības   iestāde  “Bitīte”  Talsu  novadā

141.

Pirmsskolas  izglītības   iestāde  "Dārta"   Mērsraga  novadā

142.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde "Taurenītis"  Ventspils novadā

143.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Zemenīte"  Ventspils novadā

144.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Zelta zivtiņa"  Rojas novadā

145.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Saulespuķe"  Rojas novadā

146.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Vīnodziņa"  Talsu novadā

147.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Saulīte"  Talsu novadā

148.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Kastanītis "  Talsu novadā

149.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Pīlādzītis"  Talsu novadā

150.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde   "Saulīte"  Talsu novadā

151.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Sprīdītis "  Talsu novadā

152.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Zvaniņš "  Talsu novadā

153.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Lācītis"  Ventspils novadā

154.

Pirmsskolas  izglītības iestāde  "Saulstariņš "  Talsu novadā

155.

Pirmsskolas izglītības iestāde  "Kamenīte" Talsu novadā

156.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  "Zīlīte"  Talsu novadā

157.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  “Zīļuks”  Ventspils novadā

158.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  “Bitīte”  Ventspilī

159.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  “Eglīte” Ventspilī

160.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  “Margrietiņa “  Ventspilī

161.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  “Pasaka”  Ventspilī

162.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  “Rūķītis “   Ventspilī

163.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  “Saulīte “   Ventspilī

164.

Pirmsskola  izglītības  iestāde  “Varavīksne”   Ventspilī

165.

Pirmsskolas  izglītības  iestāde  “Vāverīte”   Ventspilī

166.

Pirmsskolas  izglītības iestāde  “Zīlīte”   Ventspilī

167.

Pirmsskolas izglītības iestāde  “Zvaigznīte”   Ventspilī

168.

Mazirbes  internātpamatskola  Dundagas  novadā

169.

Upesgrīvas  internātpamatskola  Talsu  novadā

170.

Stiklu  internātpamatskola  Ventspils  novadā

171.

Dundagas  mūzikas  un  mākslas  skola   Dundagas  novadā

172.

Mērsraga  mūzikas  un  māksla  skola  Mērsraga  novadā

173.

Piltenes  mūzikas  skola  Ventspils novadā

174.

Rojas  mūzikas  un  mākslas  skola  Rojas  novadā

175.

Sabiles  mūzikas  un  mākslas  skola  Talsu novadā

176.

Talsu  mūzikas  skola  Talsu  novadā

177.

Talsu  mākslas  skola  Talsu novadā

178.

Ugāles  mūzikas  un  mākslas  skola  Ventspils  novadā

179.

Valdemārpils  mūzikas  un  mākslas  skola  Talsu  novadā

180.

Ventspils mākslas skola

 

 

 

Veselības   aizsardzības  iestādes

181.

Veselības  aprūpes  centrs  Dundagas  novadā

182.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  ,,Ziemeļkurzemes  reģionālā  slimnīca”

183.

Pašvaldības  sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “Ventspils  poliklīnika “

 

 

 

Dzīvokļu  un   komunālā  saimniecības  uzņēmumi/iestādes

184.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “Rojas   dzīvokļu  komunālais  uzņēmums” Rojas  novadā

185.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Talsu  namsaimnieks”

186.

Pašvaldības   sabiedrība  ar  ierobežotu atbildību “Ugāles  nami”  Ventspils  novadā

187.

Ventspils  pilsētas  pašvaldības  iestāde  "Komunālā pārvalde"

188.

Ventspils  pilsētas  pašvaldības  sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību   " Ventspils nekustamie īpašumi "

189.

Ventspils  pašvaldības  sabiedrība  ar ierobežotu  atbildību  "Labiekārtošanas kombināts”

190.

Sabiedrība  ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzeme"  Dundaga s novadā

 

 

 

Kultūras iestādes

191.

Dundagas galvenā  bibliotēka Dundagas novadā

192.

Mērsraga bibliotēka Mērsraga novadā

193.

Mērsraga tautas nams Mērsraga novadā

194.

Rojas novada bibliotēka Rojas novadā

195.

Rojas kultūras centrs Rojas novadā

196.

Rojas Jūras zvejniecības muzejs

197.

Talsu Galvenā bibliotēka Talsu novadā

198.

Talsu bērnu bibliotēka Talsu novadā

199.

Talsu Tautas nams Talsu novadā

200.

Talsu novada muzejs Talsu novadā

201.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Auseklis” Talsu novadā

202.

Ventspils pilsētas kultūras centrs

203.

Ventspils Galvenā bibliotēka

204.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “Kurzemes  filharmonija”  Ventspilī

205.

Ventspils  muzejs

206.

Ventspils  Starptautiskā  rakstnieku  un  tulkotāju  māja

 

 

 

Sporta iestādes

207.

Rojas novada  sporta  skola

208.

Talsu  novada  sporta  skola

209.

Ventspils  pilsētas  domes  Sporta  pārvalde

210.

Ventspils  sporta  skola  “Spars”

211.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību "Ventspils  olimpiskais  centrs"

212

Ventspils  novada  Bērnu  un  jauniešu sporta  skola

 

 

 

Tūrisma iestādes

213

Pašvaldības  sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “Talsu  novada   tūrisma  un informācijas  centrs”

 

Atpakaļ    Uz augšu
© Latvijas Nacionālais arhīvs, Ventspils ZVA, 2007. Izstrādātājs:  SIA "Profero"
 
Ventspils ZVA Liepājas ZVA Tukuma ZVA Siguldas ZVA Jelgavas ZVA Jēkabpils ZVA Daugavpils ZVA Cēsu ZVA Rēzeknes ZVA Alūksnes ZVA Valmieras ZVA