LatviskiEnglishПо-русски
Teksta izmērs Samazināt teksta izmēruPalielināt teksta izmēru
Cēsu ZVA
Cēsu  Madonas rajonu dokumenti
LVAS
template error: unable to read resource: "/system/components/zurnals/menu/tmpl/fe-menu-left.tmpl"
  Meklēt
Cēsu zonālā valsts arhīva uzraudzībā esošo valsts, pašvaldību iestāžu, to struktūrvienību un kapitālsabiedrību (uzņēmumu) saraksts pa nozarēm uz 01.06.2015.

Pašvaldības un pagastu pārvalde

 1. Amatas novada pašvaldība
 2. Cēsu novada pašvaldība
 3. Jaunpiebalgas novada dome
 4. Līgatnes novada dome
 5. Pārgaujas novada pašvaldība
 6. Priekuļu novada pašvaldība
 7. Raunas novada pašvaldība
 8. Vecpiebalgas novada pašvaldība
 9. Cesvaines novada dome
 10. Ērgļu novada pašvaldība
 11. Lubānas novada pašvaldība
 12. Madonas novada pašvaldība
 13. Varakļānu novada pašvaldība
 14. Ērgļu novada Sausnējas pagasta pārvalde
 15. Madonas novada Aronas pagasta pārvalde
 16. Madonas novada Barkavas pagasta pārvalde
 17. Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvalde
 18. Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvalde
 19. Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde
 20. Madonas novada Lazdonas pagasta pārvalde
 21. Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde
 22. Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
 23. Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde
 24. Madonas novada Mētrienas pagasta pārvalde
 25. Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde
 26. Madonas novada Praulienas pagasta pārvalde
 27. Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvalde
 28. Madonas novada Vestienas pagasta pārvalde
 29. Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde
 30. Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvalde

2. Reģiona attīstības plānošana

 1. Vidzemes plānošanas reģions

3. Tiesību aizsardzība

 1. Cēsu rajona tiesa
 2. Cēsu rajona prokuratūra
 3. Amatas novada bāriņtiesa
 4. Cēsu novada bāriņtiesa
 5. Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa
 6. Līgatnes novada bāriņtiesa
 7. Pārgaujas novada bāriņtiesa
 8. Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa
 9. Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa
 10. Raunas novada bāriņtiesa
 11. Vecpiebalgas novada bāriņtiesa
 12. Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
 13. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Cēsu nodaļa
 14. Zvērināts notārs Cēsīs Rūta Ķēniņa
 15. Zvērināts notārs Cēsīs Gunta Zvirgzdiņa
 16. Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa
 17. Madonas rajona tiesa
 18. Madonas rajona prokuratūra
 19. Cesvaines novada  bāriņtiesa
 20. Ērgļu novada bāriņtiesa
 21. Lubānas novada bāriņtiesa
 22. Madonas novada bāriņtiesa
 23. Varakļānu novada bāriņtiesa
 24. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Madonas nodaļa
 25. Zvērināts notārs Madonā Jānis Brants
 26. Zvērināts notārs Madonā Zita Dombrovska
 27. Madonas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa
 28. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa
 29. Amatas novada Dzimtsarakstu nodaļa
 30. Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
 31. Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
 32. Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļa
 33. Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
 34. Raunas novada Dzimtsarakstu nodaļa
 35. Vecpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
 36. Cesvaines novada Dzimtsarakstu nodaļa
 37. Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
 38. Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaļa
 39. Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
 40. Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa

4. Energoapgāde, siltumapgāde, ūdensapgāde un komunālā saimniecība

 1. Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda”
 2. Dzērbenes pagasta  sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzērbenes siltums”
 3. Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions
 4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”
 5. Akciju sabiedrība “Madonas ūdens”
 6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas namsaimnieks”
 7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Barkavas KPS”
 8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bērzaunes komunālais uzņēmums”
 9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cesvaines siltums”
 10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
 11. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzelzava”
 12. Ērgļu novada sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ūdas”
 13. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lubānas KP”
 14. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mārcienas komunālais uzņēmums”
 15. Pašvaldības aģentūra „Mētrienas komunālā saimniecība”
 16. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ošupes KU”
 17. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪGATNES NAMI"
 18. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sarkaņu komunālais uzņēmums”
 19. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kalsnavas komunālais uzņēmums”
 20. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kusas Nami”
 21. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Varakļānu "Dzīvokļu komunālais uzņēmums"

5. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un lauksaimniecības tehnikas testēšana

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle Cēsu Lauku konsultāciju birojs
 2. Valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” filiāle zivju audzētava “Brasla”
 3. Valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” filiāle zivju audzētava “Kārļi”
 4. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs”
 5. Atvasinātā publiskā persona “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”
 6. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs“ filiāle “Madonas Lauku konsultāciju birojs”
 7. Centrālvidzemes virsmežniecība
 8. Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija"

6. Pārtikas ražošana

 1. Akciju sabiedrība “Ruks”
 2. Piensaimnieku kooperatīva sabiedrība „Straupe”

7. Farmaceitisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecība

 1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zāles”

8. Pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecība

 1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus”

9. Autosatiksme un sakari

 1. Akciju sabiedrība “CATA
 2. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Cēsu nodaļa
 3. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Madonas nodaļa

10. Būvniecība

 1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cinis”
 2. Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde
 3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atika”

11. Vides aizsardzība

 1. Madonas reģionālā vides pārvalde

12. Vispārējā, profesionālā un interešu izglītība

 1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde
 2. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde
 3. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde
 4. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde
 5. Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
 6. Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
 7. Amatas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"
 8. Priekuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa"
 9. Veselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
 10. Drabešu sākumskola
 11. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde
 12. Cēsu pilsētas pamatskola
 13. Cēsu 1.pamatskola
 14. Cēsu 2.pamatskola
 15. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
 16. Amatas pamatskola
 17. Drustu pamatskola
 18. Inešu pamatskola
 19. Liepas pamatskola
 20. Līvu pamatskola
 21. Mārsnēnu pamatskola
 22. Rāmuļu pamatskola
 23. Sērmūkšu pamatskola
 24. Skujenes pamatskola
 25. Straupes pamatskola
 26. Taurenes pamatskola
 27. Zaubes pamatskola
 28. Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs
 29. Drabešu internātpamatskola
 30. Raiskuma internātpamatskola - rehabilitācijas centrs
 31. Spāres  internātpamatskola
 32. Cēsu pilsētas sporta skola
 33. Dzērbenes mūzikas skola
 34. Līgatnes mūzikas un mākslas skola
 35. Cēsu Valsts ģimnāzija
 36. Cēsu 2.vidusskola
 37. Draudzīgā Aicinājuma Valsts Cēsu ģimnāzija
 38. Dzērbenes vidusskola
 39. Jaunpiebalgas vidusskola
 40. Līgatnes novada vidusskola
 41. Nītaures vidusskola
 42. Priekuļu vidusskola
 43. Raunas vidusskola
 44. Stalbes vidusskola
 45. Vecpiebalgas vidusskola
 46. Cēsu profesionālā vidusskola
 47. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola
 48. Cēsu bērnu un jauniešu centrs
 49. Cēsu Pieaugušo izglītības centrs
 50. Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”
 51. Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Priedīte”
 52. Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”
 53. Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”
 54. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”
 55. Cesvaines  pirmsskola "Brīnumzeme"
 56. Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"
 57. Barkavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"
 58. Bērzaunes pirmsskolas izglītības iestāde „Vārpiņa”
 59. Dzelzavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķis”
 60. Ērgļu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”
 61. Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Brīnumdārzs"
 62. Barkavas pamatskola
 63. Bērzaunes pamatskola
 64. Degumnieku pamatskola
 65. Dzelzavas pamatskola
 66. Kalsnavas pamatskola
 67. Kusas pamatskola
 68. Lazdonas pamatskola
 69. Liezēres pamatskola
 70. Mārcienas pamatskola
 71. Meirānu Kalpaka pamatskola
 72. Mētrienas pamatskola
 73. Murmastienes pamatskola
 74. Praulienas pamatskola
 75. Sarkaņu pamatskola
 76. Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola
 77. Stirnienes pamatskola
 78. Vestienas pamatskola
 79. Cesvaines internātpamatskola
 80. Dzelzavas speciālā internātpamatskola
 81. Jāņa Simsona Madonas mākslas skola
 82. Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola
 83. Cesvaines mūzikas un mākslas skola
 84. Ērgļu mākslas un mūzikas skola
 85. Lubānas mākslas skola
 86. Varakļānu mūzikas un mākslas skola
 87. Madonas bērnu un jaunatnes sporta skola
 88. Madonas pilsētas 1.vidusskola
 89. Madonas bērnu un jauniešu centrs
 90. Madonas pilsētas 2.vidusskola
 91. Madonas Valsts ģimnāzija
 92. Madonas vakara un neklātienes vidusskola
 93. Cesvaines vidusskola
 94. Ērgļu vidusskola
 95. Lubānas vidusskola
 96. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
 97. Varakļānu vidusskola
 98. Barkavas profesionālā vidusskola
 99. Ērgļu profesionālā vidusskola
 100. Liepas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”
 101. Cēsu pilsētas Mākslas skola
 102. Priekuļu tehnikums
 103. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola
 104. Amatas novada mūzikas un mākslas skola
 105. Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs

13. Sociālā apdrošināšana, nodarbinātība, veselības un sociālā aprūpe

 1. Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāle
 2. Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”
 3. Jaunpiebalgas novada Sociālais dienests
 4. Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests
 5. Priekuļu novada Sociālais dienests
 6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu klīnika”
 7. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Straupes narkoloģiskā slimnīca”
 8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „LĪGATNE””
 9. Cēsu pilsētas pansionāts
 10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālā nodaļa
 11. Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāle
 12. Cesvaines sociālais dienests
 13. Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests
 14. Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests
 15. Madonas novada pašvaldības  sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas slimnīca
 16. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Varakļānu veselības aprūpes centrs”
 17. Ērgļu pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca"
 18. Lubānas novada sociālais dienests
 19. Madonas pansionāts
 20. Ģimenes atbalsts centrs "Zīļuks"
 21. Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs
 22. Sociālās aprūpes centrs „Kastaņas”
 23. Amatas novada pašvaldības Sociālais dienests
 24. Līgatnes novada Sociālais dienests
 25. Raunas novada domes Sociālais dienests
 26. Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālais dienests
 27. Gatartas pansionāts
 28. Varakļānu veco ļaužu pansionāts "Varavīksne"
 29. Ļaudonas pansionāts
 30. Barkavas pansionāts
 31. Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
 32. Dzelzavas pagasta pansionāts

14. Kultūra un tūrisms

 1. Cēsu pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
 2. Cēsu centrālā bibliotēka
 3. Madonas pilsētas Kultūras nams
 4. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
 5. Madonas rajona bibliotēka
 6. Lubānas pilsētas kultūras nams
 7. Lubānas novada bilbliotēka
 8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " Ungurmuiža"
 9. Cesvaines kultūras nams
 10. Cesvaines bibliotēka
 11. Varakļānu tautas bibliotēka
 12. Varakļānu kultūras nams
 13. Varakļānu Novada muzejs
 14. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes koncertzāle”

Atpakaļ    Uz augšu
© Latvijas Nacionālais arhīvs, Cēsu ZVA, 2007. Izstrādātājs:  SIA "Profero"
 
Ventspils ZVA Liepājas ZVA Tukuma ZVA Siguldas ZVA Jelgavas ZVA Jēkabpils ZVA Daugavpils ZVA Cēsu ZVA Rēzeknes ZVA Alūksnes ZVA Valmieras ZVA