LatviskiEnglishПо-русски
Teksta izmērs Samazināt teksta izmēruPalielināt teksta izmēru
Ventspils ZVA
Talsu  Ventspils rajonu dokumenti
LVAS
template error: unable to read resource: "/system/components/zurnals/menu/tmpl/fe-menu-left.tmpl"
  Meklēt
Arhīva izziņas
Izziņas un konsultācijas Ventspils zonālais valsts arhīvs (Pils ielā 86/88, Ventspilī) sniedz darba dienās 8.00-16.00.
 
Ventspils ZVA sniedz izziņas par Talsu un Ventspils pilsētu, kā arī bijušo Talsu un Ventspils rajonu iestāžu dokumentiem no 1945. gada līdz mūsdienām šādos jautājumos:
  •  nekustama un kustama īpašuma piederība, atsavināšana, nacionalizācija;
  • darba stāžs, izpeļņa iestādēs un uzņēmumos, darbs vecāku saimniecībās, mācības;
  • biogrāfiski dati (ziņas par dzīves vietu, pierakstu, ģimenes sastāvu);
  • padomju okupācijas režīma represijas (tajā skaitā ieskaitīšana kulaku sarakstos, deportācijas);
  • dienesta laiks PSRS bruņotajos spēkos;
  • ziņas no notariālās darbības dokumentiem (pirkšanas, dāvinājuma līgumi, mantojuma lietas, testamenti u.c. dokumenti);
  • sociālās, politiskās, kultūras vēstures un iestāžu vēstures faktoloģiskie dati.
Pieprasījumu var iesniegt Ventspils zonālajā valsts arhīvā, jebkurā citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, nosūtīt pieprasījumu pa pastu, faksu vai -pastu.

Kontakttālrunis arhīva izziņu jautājumos - 63622816
e-pasts arhīva izziņu pieprasīšanai

Kontaktpersonas
galvenā fondu glabātāja Daina Afanasjeva
Pils iela 86/88, Ventspils, LV-3601
Tālrunis/fakss: 63622816
E-pasts:

galvenā fondu glabātāja Ārija Reboka
Pils iela 86/88, Ventspils, LV-3601
Tālrunis/fakss: 63622816
E-pasts:
 
Lai saņemtu arhīva izziņu, ir jāsamaksā valsts nodeva, kuru aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu.
 
Izziņas, dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus arhīvssagatavo izsniegšanai 30 kalendāro dienu laikā.

Ja klients vēlas saņemt arhīvam pieprasīto dokumentu īsākā termiņā nekā 30 dienas, maksai par pakalpojumu piemēro šādus koeficientus:
  • koeficientu 2, ja pakalpojumu sniedz 15 dienu laikā;
  • koeficientu 3, ja pakalpojumu sniedz 10 dienu laikā;
  • koeficientu 4, ja pakalpojumu sniedz 5 dienu laikā.

Par tematisko arhīva izziņu, arhīva dokumentu apskatu, sarakstu u.c. dokumentu sagatavošanas termiņiem arhīvs vienojas ar klientu.

Politiski represētām personām, I un II  grupas invalīdiem un par trūcīgām atzītām personām, uzrādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu, maksu par izziņu samazina par 50%. Tāpat maksu samazina par 50%, ja pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai.
Arhīva sagatavoto dokumentu klients saņem pēc rēķina apmaksas par sniegto pakalpojumu.
Atpakaļ    Uz augšu
© Latvijas Nacionālais arhīvs, Ventspils ZVA, 2007. Izstrādātājs:  SIA "Profero"
 
Ventspils ZVA Liepājas ZVA Tukuma ZVA Siguldas ZVA Jelgavas ZVA Jēkabpils ZVA Daugavpils ZVA Cēsu ZVA Rēzeknes ZVA Alūksnes ZVA Valmieras ZVA