LatviskiEnglishПо-русски
Teksta izmērs Samazināt teksta izmēruPalielināt teksta izmēru
Cēsu ZVA
Cēsu  Madonas rajonu dokumenti
LVAS
template error: unable to read resource: "/system/components/zurnals/menu/tmpl/fe-menu-left.tmpl"
  Meklēt
Arhīva izziņas
Izziņas un konsultācijas Cēsu zonālais valsts arhīvs (Pils ielā 6, Cēsīs) sniedz darba dienās 9.00-12.30; 13.00-17.00.
 
Cēsu ZVA sniedz izziņas par bijušo Cēsu un Madonas rajonu iestāžu dokumentiem no 1944. gada līdz mūsdienām šādos jautājumos:
  • nekustamā un kustamā īpašuma piederība, atsavināšana, nacionalizācija;
  • darba stāžs, izpelņa iestādēs un uzņēmumos, darbs vecāku saimniecībās, mācības;
  • biogrāfiski dati (ziņas par dzīves vietu, pierakstu, ģimenes sastāvu);
  • padomju okupācijas režīma represijas (tajā skaitā ieskaitīšana kulaku sarakstos, deportācijas);
  • par dienestu padomju armijā;
  • sociālās, politiskās, kultūras vēstures un iestāžu vēstures faktoloģiskie dati.
Pieprasījumu var iesniegt Cēsu zonālajā valsts arhīvā, jebkurā citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, nosūtīt pieprasījumu pa pastu, faksu vai -pastu.
 
Lai saņemtu arhīva izziņu, ir jāsamaksā valsts nodeva, kuru aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu.

Izziņas, dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus arhīvs sagatavo izsniegšanai 30 kalendāro dienu laikā.

Ja klients vēlas saņemt arhīvam pieprasīto dokumentu īsākā termiņā nekā 30 dienas, maksai par pakalpojumu piemēro šādus koeficientus:

  • koeficientu 2, ja pakalpojumu sniedz 15 dienu laikā;
  • koeficientu 3, ja pakalpojumu sniedz 10 dienu laikā;
  • koeficientu 4, ja pakalpojumu sniedz 5 dienu laikā.

Par tematisko arhīva izziņu, arhīva dokumentu apskatu, sarakstu u.c. dokumentu sagatavošanas termiņiem arhīvs vienojas ar klientu.

Politiski represētām personām, I grupas invalīdiem un par trūcīgām atzītām personām, uzrādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu, maksu par izziņu samazina par 50%. Tāpat maksu samazina par 50%, ja pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai.

Arhīva sagatavoto dokumentu klients saņem pēc rēķina apmaksas par sniegto pakalpojumu.

Atpakaļ    Uz augšu
© Latvijas Nacionālais arhīvs, Cēsu ZVA, 2007. Izstrādātājs:  SIA "Profero"
 
Ventspils ZVA Liepājas ZVA Tukuma ZVA Siguldas ZVA Jelgavas ZVA Jēkabpils ZVA Daugavpils ZVA Cēsu ZVA Rēzeknes ZVA Alūksnes ZVA Valmieras ZVA