Uzmanību!
 
Jūs esat atvēris Ventspils zonālā valsts arhīva veco interneta vietni.
No 2015. gada augusta šajā vietnē jauna informācija netiek ievietota un tā darbojas tikai arhīva režīmā.
 
Latvijas Nacionālā arhīva jaunā interneta vietne ir atrodama adresē www.arhivi.gov.lv
Informācija par Ventspils zonālo valsts arhīvu ir atrodama šeit.
Pateicamies par izrādīto interesi!
 

 Ventspils zonālais valsts arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva teritoriāla struktūrvienība, kas nodrošina Nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Ventspils pilsētā, kā arī  Dundagas, Mērsraga, Rojas, Talsu un Ventspils novados.
 
 
Adrese: Pils iela 86/88, Ventspils, LV 3601
Tālrunis/fakss: 63622525
E-pasts:

 
Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.00 – 16.00
Lasītavas darba laiks: katru darba dienu plkst. 8.00 – 16.00

Informāciju par izziņām var saņemt pa tālruni/faksu: 63622816, kā arī e-pastu:

Arhīva direktore pieņem pirmdienās plkst. 9.00 – 17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 63622525, kā arī e-pastu:

Informācija par valsts, pašvaldības un privātuzņēmumu dokumentu un iestādes arhīva pārvaldības jautājumiem, kā arī iestādes arhīva dokumentu sagatavošanu glabāšanai un saglabāšanas pakalpojumiem pa tālruni/faksu 63622275, kā arī e-pastu:
Arhīvs aicina ieinteresētās institūcijas uz sadarbību dokumentu izstāžu veidošanā, publicēšanā un citos ar arhīva dokumentu izmantošanu saistītos pasākumos.

© Latvijas Nacionālais arhīvs, Ventspils ZVA, 2007. Izstrādātājs: SIA "Profero"