Uzmanību!
 
Jūs esat atvēris Cēsu zonālā valsts arhīva veco interneta vietni.
No 2015. gada augusta šajā vietnē jauna informācija netiek ievietota un tā darbojas tikai arhīva režīmā.
 
Latvijas Nacionālā arhīva jaunā interneta vietne ir atrodama adresē www.arhivi.gov.lv
Informācija par Cēsu zonālo valsts arhīvu ir atrodama šeit.
Pateicamies par izrādīto interesi!
 

 
 
Cēsu zonālais valsts arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva teritoriāla struktūrvienība, kas nodrošina Nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Amatas, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Varakļānu un Vecpiebalgas novados.
 
 
Adrese: Pils iela 6, Cēsis, LV-4101
Tālrunis: 64122295 un 27066353
E-pasts:

Lasītavas atvērtas darba dienās 9:00 - 16:00
Lasītavā apmeklētājus pieņem ar iepriekšēju pieteikšanos.
Izziņas un konsultācijas sniedz darba dienās 9.00-12.15; 13.00-17.00

Lasītava atvērta, izziņas un konsultācijas sniedz arī:
Cēsu zonālā valsts arhīva Madonas dokumentu glabātavā
Rīgas iela 4, Madona, LV-4800, tālrunis/faks 64823655
E-pasts:


© Latvijas Nacionālais arhīvs, Cēsu ZVA, 2007. Izstrādātājs: SIA "Profero"