Uzmanību!
 
Jūs esat atvēris Zonālo valsts arhīvu veco interneta vietni.
No 2015. gada augusta šajā vietnē jauna informācija netiek ievietota un tā darbojas tikai arhīva režīmā.
 
Latvijas Nacionālā arhīva jaunā interneta vietne ir atrodama adresē www.arhivi.gov.lv
Informācija par Zonālajiem valsts arhīviem ir atrodama šeit.
Pateicamies par izrādīto interesi!
 

 
Zonālie valsts arhīvi ir Latvijas Nacionālā arhīva teritoriālas struktūrvienības, kas nodrošina Nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Latvijas Republikas pašvaldību teritorijās.
 
 

© Latvijas Nacionālais arhīvs, Zonālie valsts arhīvi, 2007. Izstrādātājs: SIA "Profero"