Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules
Kvaskova, V. (sast.). Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules = Briefe der Herzogin Dorothea von Kurland. Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1999. 163 lpp.: il. ("Vēstures avoti". 1. sēj.).
ISBN 9984-9184-4-4
 
Izdevums latviešu un vācu valodā "Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules" (V. Kvaskovas zinātniskajā redakcijā) aizsāk žurnāla "Latvijas Arhīvi" sēriju "Vēstures avoti", kuras uzdevums ir iepazīstināt lasītājus ar līdz šim maz pazīstamiem un zinātniskajā apritē neiekļautiem dokumentiem Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentiem.
 
Anna Šarlote Doroteja fon Mēdema (1761–1821) kļuva Kurzemes hercogiene pēc laulībām ar Kurzemes hercogu Pēteri fon Bīronu (1724–1800) 1779. gadā. Viņa bija viena no sava laika izcilākajām un savdabīgākajām personībām Eiropas politiskajā sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
 
Grāmatā publicētas 44 vēstules, adresētas hercogienes vecākiem. Vēstuļu publikācijas ievadā atrodams apcerējums "Hercogiene Doroteja – skaistums, vara un politika", kas iepazīstina lasītājus ar hercogienes Dorotejas personību, viņas dzīves gājumu un lomu Eiropas vēsturiski nozīmīgu norišu kontekstā. Vēstulēs stāstīts par notikumiem hercogienes ģimenes dzīvē un Kurzemes galmā 18. gadsimta 80. gadu sākumā. Daļā vēstuļu atspoguļots Kurzemes hercogu pāra ārzemju ceļojums 1784. gadā.
Vēstules publicētas oriģinālā   vācu valodā, kā arī tulkojumā latviešu valodā. Komentāros aiz vēstulēm atrodama
 
informācija par vēstulēs minētajām personām un notikumiem. Grāmatā publicēts arī avotpētnieciskais ievads un personu reģistrs.
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007