Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Johans Andreass Ēzens. Rīga 18. gadsimtā. Zīmējumi
Pētersone, P. (sast.). Johans Andreass Ēzens. Rīga 18. gadsimtā. Zīmējumi = Johann Andreas Oesen. Riga im 18. Jahrhundert. Zeichnungen. Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2003. 216 lpp.: il.  (“Vēstures avoti”: 3. sēj.).
ISBN 9984-9619-3-1
 
Johans Andreass Ēzens (1762–1804) bija Rīgas muitas kancelejas kantorists un pārrakstītājs, vēlāk Vidzemes guberņas kancelejas sekretārs. Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabājas viņa zīmējumu albums “Merckwürdigkeiten der Stadt Riga bestehend aus den vornehmsten Gebäuden der Stadt, der Kirchen, Schulen, Weysen-Häuser, Fabriquen, Gegenden um Riga, Kleidertrachten, Fahrzeugen und Wapen wie auch einer Beschreibung der Stadt, gesammelt von Johann Andreas Oesen" (Ievērības cienīgas vietas Rīgā: dižākās celtnes, baznīcas, skolas, bāriņu nami, fabrikas, Rīgas apkārtnes ainavas, apģērbi, transporta līdzekļi, kā arī pilsētas apraksts) (246 lpp.). Manuskriptā atrodamas arī divas apjomīgas, J. A. Ēzena pārrakstītas Melhiora fon Vīdava (Wiedau) hronikas: “Von der Stadt Riga Ursprunge und merkwürdigen Begebenheiten" (Par Rīgas pilsētas pirmsākumiem un ievērojamiem notikumiem) un “Beschreibung der Stadt Riga nach ihrem jetzigen Zustande" (Rīgas pilsētas pašreizējā stāvokļa apraksts), dokumentu noraksti par Rīgā ar kuģiem ievestām precēm un kuģu kustību, kā arī vairāki plašāki paskaidrojumi par zīmēto celtņu vēsturi.
 
Izdevums sagatavots latviešu un vācu valodā.
 
Grāmatā sniegts 18. gadsimta Rīgas raksturojums laikabiedru skatījumā un publicēti visi J. A. Ēzena albuma zīmējumi (Rīgas panorāma, celtnes, muižnieku un birģeru ģerboņi u.c.), kā arī autora anotācijas un zīmējumu norāžu paskaidrojumi. Grāmatas sastādītāja sniegusi konspektīvas vēsturiskas izziņas par zīmējumos attēlotajiem objektiem un pievienojusi norādes par autora neprecizitātēm. Grāmatā atrodams avotu un literatūras saraksts, kā arī personu rādītājs.
Līdz ar šo publikāciju lasītāju rīcībā tiek nodots vērtīgs vēstures materiāls, kas papildina avotus par Rīgas vēsturi un kultūru.
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007