Žurnāls dibināts 1993. gadā. No 1994. līdz 1998. gadam žurnālu "Latvijas Arhīvi" izdeva Latvijas Valsts arhīvs (galvenie redaktori – A. Raņķe 1994; J. Riekstiņš, 1994–1998). 1999. gadā veikta žurnāla reorganizācija – tiek izveidota jauna redakcija, kas žurnāla galvenās redaktores Valdas Pētersones vadībā darbojas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, un izstrādāta jauna žurnāla veidošanas koncepcija, kas paredz rakstu atlasē un publicēšanā konsekventi ievērot zinātnisko publikāciju principus.

  • Latvijas Arhīvi, 1999, Nr. 1
  • Latvijas Arhīvi, 1998, Nr. 1, 2
  • Latvijas Arhīvi, 1997, Nr. 1, 2, 3, 4
  • Latvijas Arhīvi, 1996, Nr. 1/2 un 3/4
  • Latvijas Arhīvi, 1995, Nr. 1, 2, 3, 4
  • Latvijas Arhīvi, 1994, Nr. 1, 2, 3, 4
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero"