Vēstures tematiskā rādītāja datu bāze veidota pēc hronoloģiskā principa, izdalot galvenos vēstures posmus. Katrā vēstures posmā raksti kārtoti tematiskās grupās:

 • Politiskā vēsture (iekšpolitika, ārpolitika, starptautiskās attiecības, kari, politiķi u.c.)
 • Saimniecības vēsture (lauksaimniecība, rūpniecība, tirdzniecība, finanses, celtniecība, transports, sakari u.c.)
 • Sociālā vēsture (sociālās un etniskās grupas, demogrāfija, dzīvesveids, reliģija un sabiedriskā doma, ikdienas vēsture, ģimenes un dzimtu vēsture u.c.)
 • Kultūras un mākslas vēsture (literatūra, mūzika, teātris, arhitektūra, māksla, masu mediji u.c.)
 
 
Tematiskais rādītājs
 1. Viduslaiki
  1. Politiskā vēsture
  2. Saimniecības vēsture
  3. Sociālā vēsture
  4. Kultūras vēsture
 2. Modernie laiki
  1. Kurzemes hercogiste (1561–1795)
   1. Politiskā vēsture
   2. Saimniecības vēsture
   3. Sociālā vēsture
   4. Kultūras vēsture
  2. Vidzeme – Zviedrijas province (1629–1721)
   1. Politiskā vēsture
   2. Saimniecības vēsture
   3. Sociālā vēsture
   4. Kultūras vēsture
  3. Inflantija (1629–1772)
   1. Politiskā vēsture
   2. Saimniecības vēsture
   3. Sociālā vēsture
   4. Kultūras vēsture
  4. Krievijas impērija
   1. Politiskā vēsture
   2. Saimniecības vēsture
   3. Sociālā vēsture
   4. Kultūras vēsture
  5. Pirmais pasaules karš
   1. Politiskā vēsture
   2. Saimniecības vēsture
   3. Sociālā vēsture
   4. Kultūras vēsture
  6. Latvijas Republika (1918–1940)
   1. Politiskā vēsture
   2. Saimniecības vēsture
   3. Sociālā vēsture
   4. Kultūras vēsture
  7. Nacistu okupācija, Otrais pasaules karš
   1. Politiskā vēsture
   2. Saimniecības vēsture
   3. Sociālā vēsture
   4. Kultūras vēsture
  8. Padomju okupācija
   1. Politiskā vēsture
   2. Saimniecības vēsture
   3. Sociālā vēsture
   4. Kultūras vēsture
  9. Latvijas Republika (no 1991)
   1. Politiskā vēsture
   2. Saimniecības vēsture
   3. Sociālā vēsture
   4. Kultūras vēsture

©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero"