Redakcijas adrese:
Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 129. telpa,
Slokas iela 16, Rīga, LV 1048

Tālrunis: 29627830 ( Aiga Bērziņa)
e-pasts:  
               
 
 
Galvenā redaktore
Valda Pētersone, Dr. hist., Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece
Tālrunis: 29469262 
e-pasts:   
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero"