Žurnālu „Latvijas Arhīvi” ir iespējams iegādāties Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
 
Redakcijas adrese:
Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 129. telpa,
Slokas iela 16, Rīga, LV 1048
Tālrunis: 67615955, 67618195
Fakss: 67612406
e-pasts:
 
Cena:
2015. gada Nr. 1/2 – 4,01 EUR
2014. gada Nr. 3./4. – 4,35 EUR
2014. gada Nr. 1./2
2013. gada Nr. 3./4. – 5,18 EUR
2013. gada Nr. 1./2 – 5,25 EUR
2012. gada Nr. 3./4. – 2,81 Ls
2012. gada Nr. 1./2. – 2,69 Ls
2011. gada Nr. 3./4 – 3,32 Ls
2011. gada Nr. 1./2. – 3,28 Ls
2010. gada Nr. 2 – 4,47 Ls
2010. gada Nr. 1 – 3,88 Ls
2009. gada Nr. 4 – 3,00 Ls
2009. gada Nr. 3 – 2,99 Ls
2009. gada Nr. 1./2. – 3,65 Ls
2008. gada Nr. 4 – 2,58 Ls
2008. gada Nr. 3 – 2,58 Ls
2008. gada Nr. 2 – 2,58 Ls 
2008. gada Nr. 1 – 2,58 Ls 
2007. gada Nr. 4 – 2,23 Ls
2007. gada Nr. 3 – 2,12 Ls
2007. gada Nr. 1, 2 – 2,11 Ls
2006. gada Nr. 2, 3, 4 – 1,71 Ls
2006. gada Nr. 1 – 1,49 Ls
2005. gada Nr. 4 – 1,43 Ls
2005. gada Nr. 3 – 1,33 Ls
2005. gada Nr. 2 – 1,88 Ls
2005. gada Nr. 1 – 0,73 Ls
No 1999. gada līdz 2005. gadam izdoto žurnālu numuru cena Ls 0,73
 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā iespējams iegādāties žurnāla "Latvijas Arhīvi"
2015. gada 1./2. numuru
2014. gada 3./4. numuru
2013. gada  3./4. numuru
2013. gada 1./2. numuru
2012. gada 3./4. numuru
2012. gada 1./2. numuru
2011. gada 3./4. numuru
2011. gada 1./2. numuru
2010. gada 2. numuru,
2009. gada 4. numuru,
2009. gada 3. numuru,
2008. gada 4. numuru.
2008. gada 3. numuru,
2008. gada 3. numuru,
2007. gada 2.–4. numuru,
2006. gada 1.–4. numuru,
2005. gada 1.–4. numuru,
2004. gada 1., 3., 4. numuru,
2003. gada 3. numuru,
2002. gada 1. numuru,
2001. gada 1.–4. numuru,
2000. gada 1., 3., 4. numuru,
1999. gada 4. numuru.
Žurnāla “Latvijas Arhīvi” jaunākos numurus iespējams iegādāties arī grāmatnīcās un citās grāmatu tirdzniecības vietās.
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero"