Grāmatu sērijā "Vēstures avoti" tiek publicēti nozīmīgi Latvijas arhīvos esošie dokumenti.2016:
Jēkabsons, Ē. (zin. red.). Latvija Parīzes Miera konferencē 1919. gadā. Delegācijas sēžu protokoli. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas arhīvistu biedrība: 2016.

2016:

Dērings, J. Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves / V.Kvaskovas tulkojums, ievadraksti, komentāri; P. Pētersones komentāri un personu un vietvārdu rādītāji. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2016.


2012:
2009:

2008:
2005:
2004:
2003:
1999:
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero"