Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis,V.Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi pētījumos un avotos.
Jēkabsons, Ēriks, Ščerbinskis, Valters (sastādītāji).  Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi pētījumos un avotos. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Arhīvistu biedrība, 2012.
 
Grāmata Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi pētījumos un avotos (sastādītāji Valters Ščerbinskis, Ēriks Jēkabsons) veidota divās daļās. Pirmajā daļā ievietoti vēsturnieku Valtera Ščerbinska, Ērika Jēkabsona, Ineša Feldmaņa un Ilgvara Butuļa raksti, kas analizē 1934. gada 15. maija apvērsuma cēloņus, norisi un sekas, pēta reakciju ārzemēs, analizē autoritārisma viļņus Eiropā pēc Pirmā pasaules kara un aplūko bijušā Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa autoritāro ideoloģiju. Savukārt grāmatas otrajā daļā ievietoti 286 dokumenti, kas zinātniskas atlases procesā novērtēti par tādiem, kas visspilgtāk reprezentē un ilustrē izdevuma tēmu. Tematiski dokumenti sakārtoti sešās nodaļās. Pirmajā ievietotas apvērsuma līdzdalībnieku un laikabiedru atmiņas, kā arī padomju apcietinājumā sniegtās liecības par apvērsumu un tā laiku pēc vairākiem gadiem vai pat desmitgadēm. Otrajā nodaļā apkopoti dokumenti par laika posmu pirms apvērsuma, kas atspoguļo tā sagatavošanas gaitu un politisko kontekstu valstī. Trešajā nodaļā ievietoti Latvijas izcelsmes dokumenti, kas iespējami vispusīgi ataino apvērsuma norises, savukārt ceturtajā – dokumenti, kas atspoguļo pēcapvērsuma norises, svarīgākos notikumus 1934. gada vasarā, kā arī sabiedrības noskaņojumu. Piektajā nodaļā apkopoti ārvalstu diplomātisko un militāro pārstāvju ziņojumi savām valdībām par notikušo Latvijā, bet sestajā – dokumenti, kuros atspoguļojas Latvijas ārlietu resora aktivitātes, cenšoties radīt vēlamo priekšstatu par izmaiņām valstī. Dokumentu krājumam pievienoti pielikumi, kā arī personvārdu rādītājs.
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007