Latviski
English
Deutsch
Palielināt teksta izmēru
Samazināt teksta izmēru
Teksta izmērs
Sākumlapa
ISSN 1407-2270
Lapas karte
  Meklēt
"Latvijas Arhīvi" ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku.
LVAS
Ivanovs, A., Kuzņecovs, A. Smoļenskas-Rīgas aktis.
Ivanovs, A., Kuzņecovs, A. Smoļenskas–Rīgas aktis: 13.gs.–14.gs. pirmā puse: Kompleksa Moscowitica–Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Смоленско-рижские акты: XIII в.–первая половина XIV в.: Документы комплекса Moscowitica–Ruthenica об отношениях Смоленска и Риги. Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs; Latvijas Arhīvistu biedrība; Daugavpils Universitātes Latgales pētniecības institūts, 2009. 768 lpp., ill. (Žurnāla „Latvijas Arhīvi” pielikums, Sērija „Vēstures Avoti”, 6. sēj.). ISBN 978-9984-39-894-5.
 
Grāmata veltīta Latvijas Valsts vēstures arhīva senākajiem dokumentiem, kuri sniedz unikālu informāciju par Smoļenskas attiecībām ar Rīgu, Gotlandi un vācu pilsētām 13. gs.–14. gs. pirmajā pusē. Grāmatā iekļauts plašs pētījums un dokumentu krājums. Balstoties uz vēstures avotu paleogrāfisku, diplomātisku, tekstoloģisku, lingvistisku un vēsturisku izpēti, pētījumā revidētas historiogrāfijā pastāvošās dokumentu datējuma un atribūcijas versijas, parādīta dokumentu aprite konkrētos vēstures apstākļos un noteikta to vieta attiecību starp Seno Krievzemi un Livoniju uzturēšanā un attīstībā. Pētījumam pievienota dokumentu kritiskā publikācija latviešu valodā un diplomātiskā publikācija dokumentu oriģinālvalodā (senkrievu valodā) ar izsmeļošiem paleogrāfiskajiem aprakstiem un tekstuālajiem komentāriem. Pētījums un dokumentu krājums publicēti paralēli latviešu un krievu valodā ar plašu kopsavilkumu vācu valodā.
 
©  Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izstrādātājs: SIA "Profero", 2007