Meklēt
LVASLVAS
template error: unable to read resource: "/system/components/zurnals/menu/tmpl/fe-menu-submenu-horizontal.tmpl"
Digitālais arhīvs: RADURAKSTI

Latvijas Valsts vēstures arhīva projekta Raduraksti pamatmērķis ir paplašināt dokumentārā mantojuma pieejamību, lai paplašinātu iedzīvotāju identitātes un dzimtu vēstures pētniecības iespējas, kā arī lai nodrošinātu dokumentu oriģinālu saglabāšanu, izveidojot mūsdienām atbilstošu dokumentu drošības un izmantošanas fondu.

Projekta ideja radās 2005. gadā, iepazīstoties ar virtuālo arhīvu „Saaga”, ko bija izveidojis Igaunijas Nacionālais arhīvs un kurā bija iekļautas evaņģēliski luterisko un pareizticīgo draudžu baznīcu grāmatas, kā arī citi dokumenti, kas noderīgi ģimenes (dzimtas) vēstures izpētei.

Virtuālajā arhīvā pieejamas Latvijas evaņģēliski luterisko, Romas katoļu, pareizticīgo, reformātu, uniātu, baptistu, vecticībnieku draudžu un rabinātu metriku grāmatas, dvēseļu revīziju saraksti un 1. Viskrievijas tautas skaitīšanas 1897. gadā Kurzemes un Vidzemes guberņā, un Vitebskas guberņas Latvijas daļā materiāli, sākta Rīgas mājas grāmatu (1854–1918) ievietošana.

Projekta realizācijas rezultātā visiem interesentiem būs iespēja veikt savas dzimtas vēstures izpēti jebkur, kur pieejams internets.

Raduraksti.lv

Sākumlapa Sākumlapa SIA Profero